Innkjøp

Som iraner, oppvokst i teppebasarer, har Rasol i dag ingen vansker med å reise landet rundt på sine innkjøpsrunder. Å følge Rasol på en innkjøpsrunde i Persia er en opplevelse, et eventyr.

Faste forbindelser og venner i alle de største teppedistriktene er en hovedbetingelse for et vellykket resultat. Dette har Rasol etter mange år opparbeidet seg. Denne kontakten kjenner de lokale knytterne og de forskjellige teppehandlerne i basarene. Han følger på runden og hjelper til med det foretningsmessige. Så blir de forskjellige teppehandlerne besøkt. En blar gjennom bunkene med tepper og plukker ut de som er interessante ut fra pris, farge, mønster, salgbarhet osv. Ofte kan diskusjonen og prutingen bli meget høyrøstet men her er Rasol en mester i på ta og gi.

Teppene fra de enkelte basarhandlerne blir så samlet i den lokale kontakts lokaler og gjennomgått en gang til. De teppene en ikke finner interessante blir så returnert til basaren. De andre tar den lokale representant vare på og behandler og klargjør til videre forsendelse. Denne form for innkjøp er i dag sjelden, og en treffer ikke mange utlendinger på teppebasarene i Iran.

Noen ganger går en helt ut til det første leddet i produksjonen – spesielt når det gjelder tepper produsert hos nomadene.

Mange teppehandlere gjør sine innkjøp i Hamburg, Zuric eller London – det er enklere, men selvsagt dyrere. De virkelig fine og sjeldne teppene finner du ute i distriktene, hvor disse blir skapt. I tillegg kutter en ut et par mellomledd som gjør at Rasol holder noen av de laveste prisene i Europa.