For å knytte et teppe er det en del forutsetninger som må være til stede.

Råstoffer