Fargenes betydning

For menneskene i orienten har hver enkelt farge sin tradisjonelle betydning. Muhamedanerne oppfatter for eks. grønt som en hellig farge ettersom det er fargen på profetens kappe. Grønt blir brukt i bønnetepper, men også i dekorative tepper.

Andre eksempler på fargesymbolikk er:

Svart – Opprør, ødeleggelse

Brunt – Rik høst, fruktbarhet

Hvitt – Renhet og fred eller sorg

Gull – Velstand og makt

Gult – Keiserens farge

Rødt – Lykke og glede