Viktige kriterier

Når man skal kjøpe et teppe, bør man stille seg følgende spørsmål:

1. Hvor stort skal teppet være?

2. I hvilket rom skal det plasseres?

3. Hvilke møbler og gardiner skal det harmonere med?

4. Hvilken pris ønsker en å betale?

Et håndknyttet teppe er et kunstverk og krever som sådan en ramme rundt seg for å komme til sin rett. Særlig for et frittliggende teppe.

En tommelfingerregel er: Bedre for lite enn for stort. Et salongteppe bør f. eks. være litt lengre enn sofaen for å unngå ubalanse.

De vanligste størrelsene er:

50-60 x 65-85 cm. Poshti
80 x 120 cm. Zarcharak
100 x 150 cm. Zaronim
100 x 200 cm. Dozar
130 x 200 cm. Galitche
150 x 200 cm. Sezar
200 x 300 cm. Ghali

Det fins mange forskjellige størrelser mellom disse.