Knutetetthet

Antall knuter pr. kvm. er ikke nødvendigvis et uttrykk for kvalitet. Et tynt teppe er ofte bearbeidet av meget tynt garn. Fordi knutetallet er meget høyt, tar arbeidet med teppet meget lang tid og krever teknisk dyktighet. Av grovere garn kan man ikke få frem like detaljerte mønstre. De fyller samme flate med et mindre antall knuter og produksjonstiden er kortere. Tross dette kan det være et hardt slått og fast teppe. Regelen er at garntykkelsen setter grenser for knutetallet.

Knutetettheten måler du ved å legge tommestokken på teppets bakside og telle knuter på 1 cm. i renningens retning og 1 cm. på tvers. Multipliser tallene med hverandre og føy til fire nuller, så har du knutetallet pr. kvm.

Eks. – Knutetall 5 på langs og 5 på tvers.

5 x 5 = 25 + 4 nuller = 250.000 knuter pr. kvm.