Vår grunder

Rasol Hafzi ble født i Mianeh, en liten landsby nord i Iran. Allerede som 7-åring måtte Rasol bidra til familiens økonomi. 9 år gammel reiste han hjemmefra og fikk jobb i basarene i Teheran. Søsknene fikk dermed gå på skole.

I basarene fikk han sin grunnleggende fagutdanning. Det var et hardt liv, arbeidstiden lang og krevende. Gjennom iherdig arbeid og dyktighet fikk han større og større oppgaver. Han ervervet seg etter hvert stor respekt i miljøet. En historie som går igjen i basaren: En rikmann fikk reparert et hull i et verdifullt teppe av Rasol. Reparasjonen ble godkjent av ekspertene i basaren, men ikke av eieren (som ville ha det billig). Rasol skar ut reparasjonen og sa «Nå kan du ta ditt, så tar jeg mitt!» Historien endte med at eieren av teppet måtte krype til korset og be Rasol om å ta arbeidet på nytt. Da til en høyere pris.

Rasol ante selvfølgelig ikke, da han som 7-åring startet med teppeknytting i en landsby i Iran, at han en dag skulle sitte som eier av en spesialbutikk i et fjernt land som Norge. Veien hit har utvilsomt vært lang.

Norges ledende fagmann

Rasol etablerte Teppespesialisten i slutten av 60-tallet. Han er uomtvistelig Norges ledende fagmann på håndknyttede tepper. I en årrekke har han gjennom kurser og artikler i aviser, ukepresse og TV, gitt oss bedre forståelse for dette fascinerende kunsthåndverket, et håndverk som har flere tusen års tradisjon i Østen.

Han øser da også gjerne av sin årelange erfaring som teppeknytter og fra sine mange innkjøpsreiser i Iran, Afghanistan, Pakistan, Russland, India, Kashmir og Nepal. Teppespesialisten har i dag et av Norges fineste utvalg i persiske tepper og Rasol driver sammen med familien butikker i flere av landets største byer. Hans kunnskap kommer vikelig deg til nytte, når det gjelder både pris og kvalitet.