Gashgai

Gashgai er den mektigste nomadestammen i Iran og holder til i området fra Shiraz og nordover mot Isfahan. Det er et stolt og frihetselskende folk hvor mennene er kjent som dyktige ryttere og damene som dyktige teppeknyttere. Navnet «Gashgai» har en uklar opprinnelse, men kan ha et tyrkisk opphav på samme måte som folket opprinnelig i hovedsak var tyrkisk. Gjennom århundrene har de fått innslag av både arabere, kurdere og lorere. Stammen lever fortsatt som halvnomader og flytter halvårlig etter som dyrene trenger nye beitemarker.

Teppene er stammens egne produkter fra begynnelse til slutt. Gashgaiene spinner ullen av sine egne sauer og fremstiller fargene av planter etter eldgamle oppskrifter. Også de tallrike mønstrene er deres egne, knyttet etter tradisjon og hukommelse. De er geometriske, hovedsaklig med tre romber i midten. Man improviserer ofte med figur her og der.

Bordene er smakfulle og fantasirike. Rent figurale tepper er sjeldne.

Luven er av ull i utmerket kvalitet.

Fargene er som regel rødlige, rødbrune, blå eller krem.

Både renningen og innslagstrådene er av ullgarn. Renningen er ofte mørk, for den er gjerne av geitehår. I den senere tid forekommer også renning og innslag av bomull.

Knutetetthet fra 80.000 til 700.000 pr. kvm.

Eldre tepper er meget verdifulle.