Hamadan

Hamadan er en av verdens eldste byer. Den var engang residens for Darios den Store og medeernes hovedstad Ekbatana. Her hersket Ester-bokens Ashveros som fikk Ester som dronning.

Byen ligger 12 mil sørvest for Teheran. Dette er et av de største teppedistriktene i landet. Teppene som fremstilles i selve byen Hamadan og utgjør bare en brøkdel av det som omsettes i basarene i byen.

Mønstrene fra dette distriktet er meget forskjelligartet, men teppene har en spesiell knytteteknikk som fellesnevner. Mens det i det øvrige Iran brukes dobbel innslagstråder etter hver knyttet rad, brukes det her bare en. De dobbelte innslagstrådene slynger seg rundt varpen og gjør denne usynlig, mens den enkle innslagstråden bare skjuler halvdelen. Derfor kan man på baksiden av et Hamadan teppe se hver eneste varptråd som en brutt linje.

En annen egenskap er at teppene er tunge. De har mye ull i luven og tykk bomullsvarp. Mønsteret fortoner seg enkelt, men variasjonene er uendelige. Blant de eldre teppene kan man finne meget interessante eksemplarer. De teppene som tilvirkes i selve Hamadan er av høy klasse. De har en Saruk-lignende struktur – kraftig, tykk og tung.

Størrelsen som produseres mest er dozar, ca. 200 x 130 cm, zaronim, ca. 150 x 100, charak, ca. 120 x 80 samt galleritepper. Hamadan teppenes varp og innslagstråd er av bomull.

Knutetetthet fra 75.000 til 250.000 pr. kvm.

Til Hamadan området hører følgende teppetyper:

 • Ingelas

 • Kolyai

 • Nahavand

 • Merelan

 • Mazlagan

 • Bochalou

 • Malayer

 • Shahzewand

 • Nananch

 • Hosseinabad

 • Lilihan

 • Tozerkan

 • Dargaun

 • Dardjazin

 • Mahal

 • Saraband

 • Zageh